Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn một số quy định của Luật Phòng chống rửa tiền.

Thông tư trên đã quy định một số tiêu chí cũng như phương pháp đánh giá rủi ro của hoạt động rửa tiền của đối tượng báo cáo, các quy trình quản lý rủi ro rửa tiền, quy trình phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền, và cuối cùng là quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.

Thông tư trên cũng đã quy định việc báo cáo các giao dịch có giá trị lớn cũng như giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử và biểu mẫu, thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.

Cũng theo thông tư trên, các đơn vị báo cáo phải nộp cho các cơ quan có thẩm quyền các tài liệu và thông tin như thông tin cá nhân của các cá nhân tham gia vào các giao dịch chuyển tiền điện tử nếu giao dịch bằng hoặc vượt quá 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ các trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch vượt quá 500 triệu đồng nhưng không phải báo cáo cơ quan nhà nước.

Cùng với đó, thông tư cũng quy định rõ các giao dịch chuyển tiền điện tử không phải báo cáo cơ quan nhà nước, bao gồm việc chuyển tiền bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước để thanh toán hàng hóa, dịch vụ; và việc chuyển tiền giữa các tổ chức tài chính trong đó người khởi tạo và người thụ hưởng đều là tổ chức tài chính.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.