Waardedrijvers #2: Waardecreatie Met Behulp Van ESG

Wellicht zegt het u helemaal niets. Of krijgt u spontaan rode vlekken als u denkt aan wat er allemaal op u afkomt rondom ESG en de rapportering daarover (CSRD). ESG staat voor Environmental, Social & Governance.
Netherlands Corporate/Commercial Law
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Wellicht zegt het u helemaal niets. Of krijgt u spontaan rode vlekken als u denkt aan wat er allemaal op u afkomt rondom ESG en de rapportering daarover (CSRD). ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Oftewel: de balans tussen milieu-, sociale en bestuur criteria voor de activiteiten van een bedrijf, met de daaruit voortvloeiende gevolgen voor het milieu en de samenleving. De van origine Europese richtlijnen beogen de verantwoordingsverplichting van ondernemingen te vergroten en normen rondom duurzaamheid binnen de Europese Unie te harmoniseren.

Maar wat betekent ESG nu vanuit het oogpunt van waarde of de (ver)koop van een bedrijf? Op welke manier kan ESG de waarde van een onderneming beïnvloeden? Welke kansen biedt ESG? In deze blog vertel ik u hier meer over.

Uit hoofde van hun rapportageverantwoordelijkheid zijn steeds meer ondernemingen verplicht om over ESG te rapporteren, inclusief de manier waarop hun toeleveranciers hier mee omgaan (ketenverantwoordelijkheid). ESG betekent in een transactie-omgeving dat bij de (ver)koop van bedrijven in toenemende mate wordt gewogen hoe een onderneming omgaat met zaken als energieverbruik, klimaat, gezondheid, etc. Een onderneming die niet tijdig inspeelt op deze ontwikkeling zal dus (op termijn) worden geconfronteerd met een afnemende vraag van afnemers. Wat vervolgens op haar beurt de winstgevendheid en daarmee ook de geldstromen van ondernemingen onder druk zet. Het hoeft geen betoog dat dit een negatief gevolg heeft op de waarde van een onderneming. Het niet (voldoende of tijdig) inspelen op deze beweging heeft op termijn waardevernietiging van de onderneming tot gevolg.

Andersom kunt u, door tijdig in te spelen op ESG en als voorloper in uw branche, juist profiteren van ESG. U kunt inspelen op de gaten die uw concurrenten laten vallen. Door uw bedrijf te profileren als zowel ESG-verantwoord als de aangewezen partij om in de keten verantwoordelijkheid te nemen, kunt u uw winstgevendheid en daarmee de geldstromen naar uw onderneming verhogen. ESG biedt daarmee een uitgelezen kans om waarde toe te voegen aan uw onderneming. Juist omdat de maatschappij nu aan de vooravond staat. Partijen die maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen, kunnen nu tot de conclusie komen dat zij een andere toeleverancier nodig hebben. Dit speelt zeker voor partijen die in de keten geconfronteerd worden met partijen die actief zijn in de (semi)publieke sector.

Overweegt u op korte of middellange termijn uw bedrijf te verkopen? Dan is het van belang om rekening te houden met de gevolgen van ESG en die in dat licht te analyseren. Het geeft u bij uitstek de mogelijkheid om op korte of middellange termijn waarde toe te voegen aan uw onderneming. Ook wanneer u overweegt een onderneming over te nemen, is het van belang dat u voldoende aandacht besteedt aan de ESG-aspecten om te voorkomen dat u teveel betaalt. U wilt immers niet betalen voor klanten die vanwege ESG op korte termijn weglopen, toch?

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More